Geweldloze communicatie

Iedereen heeft er op z'n tijd wel eens last van: conflicten. Een hulpmiddel wat daarin gebruikt kan worden is de vier-stappen-gesprekstechniek 'geweldloze communicatie', ontwikkeld door de Amerikaan Marshall Rosenberg.

Die techniek gaat als volgt:
1. Geef aan om welke feitelijke gebeurtenis het gaat, zonder oordeel, zonder analyse,
zonder interpretatie
2. (H)erken het gevoel dat is ontstaan
3. Zoek wat de onderliggende behoefte is
4. Formuleer een helder, uitvoerbaar verzoek waar de ander ja of nee op kan zeggen
of een ander voorstel op kan doen
Bij elk ongenoegen dat je naar anderen voelt, is het belangrijk om eerst bewust te worden
van wát je voelt. Om vervolgens dat gevoel te beschouwen als een signaal van een
onderliggende behoefte die niet wordt vervuld. En dan kun je gaan bedenken hoe je die
behoefte wel zou kunnen vervullen. Handig is om daarvoor meerdere opties te bedenken,
dan loop je niet zo snel weer vast. Het kost wel moeite om verandering aan te brengen in
(jarenlange) omgangspatronen en het vierstappenmodel is maar een houvast. Waar het
werkelijk om gaat, is dat we met medeleven verbinding maken met onszelf en met de
ander. Dat is een levenshouding die gebaseerd is op respect voor jezelf en de ander. Een mooie theorie, waar ik ook in geloof. De praktijk blijkt soms weerbarstig te zijn. Dan kan het zinvol zijn om de situatie met een (deskundige) buitenstaander te bespreken.