Nederlanders ervaren de combinatie van werk en privé als een zware last. Slechts 8 procent zegt dat zijn leven goed in balans is, stond gisteren in de krant. Ik krijg regelmatig cliënten in mijn praktijk die hiermee worstelen.

Eerst nog een aantal onderzoeksresultaten. Een op de 3 werknemers vindt werk en privé ingewikkeld te combineren, vooral mensen met een flinke baan én kinderen in de basisschoolleeftijd. De meeste werknemers uit deze categorie verlangen vooral naar meer tijd met de partner. Werknemers met kinderen in de puberteit maken bij hun werkgever de meeste overuren. Door hun werklust voelen partners extra druk bij de zorg voor het gezin en dat brengt vaak stress met zich mee. Mensen in die levensfase hebben relatief het vaakst te maken met echtscheiding. De stress die de werknemers ervaren doordat zij werk en privé moeilijk kunnen combineren, kost werkgevers geld. Tussen scheiden en ziekteverzuim bestaat een direct verband. De economische crisis zal de druk op de combinatie werk/privé vergroten. Het zou mooi zijn als werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek kunnen gaan over de balans tussen werk en thuis. Dat zal leiden tot meer begrip en minder kosten. Ook een coach kan helpen dingen op een rij te zetten en goede keuzes te maken. Behoor jij tot de 8 procent waarvan het leven in balans is? Zo niet, wat is dan een eerste kleine stap die je deze week zou kunnen zetten naar meer balans? Suc6!