Gelukkig of betekenisvol?

Mensen die ervaren een betekenisvol leven te leiden, zijn vaak ook gelukkig. Gelukkig zijn en betekenisvol zijn hebben veel met elkaar te maken. Maar er zijn ook belangrijke verschillen tussen betekenisvol zijn en gelukkig zijn. De onderzoekers Baumeister, Aaken, Vohs en Garbinksy deden grootschalig onderzoek naar de verschillen tussen gelukkig en betekenisvol.

Wat blijkt? Ondanks de sterke correlatie tussen geluk en betekenisvol, is een gelukkig leven iets anders dan een betekenisvol leven. Gelukkig zijn en betekenisvol zijn blijken twee verschillende dingen te zijn, die wel aan elkaar gerelateerd zijn, maar desalniettemin verschillend zijn van elkaar. Gelukkig zijn heeft te maken met hoe je je voelt in het moment. Gelukkig zijn is geassocieerd met voor jezelf zorgen, met nemen.

Betekenisvol zijn heeft te maken met het verleden, het heden en de toekomst. Betekenisvol zijn is geassocieerd met voor anderen zorgen, geven. Sterker nog, iets aan iemand geven maakt ons op dat moment wellicht minder gelukkig. Maar omdat het ons betekenisvol-zijn versterkt, is er wel weer een positief effect op hoe gelukkig we ons voelen.

Je voelt je gelukkiger wanneer je betekenisvol leeft. Maar je voelt je niet betekenisvoller wanneer je gelukkig leeft. Het vervullen van je behoeften, nemen, je fijn voelen in het moment, maakt je gelukkig, maar versterkt niet je perceptie van betekenisvol-zijn. Betekenisvol voel je je als je voor iemand zorgt, als je iemand iets geeft, als je diep nadenkt over verleden, heden en toekomst en betekenis geeft aan nare gebeurtenissen.

Mensen kunnen een miserabel bestaan leiden, dat heel betekenisvol is. Mensen die zich helemaal richten op gelukkig-zijn, richten zich op hoe ze zich goed kunnen voelen in het hier en nu. De onderzoekers vergelijken de focus op geluk daarom met wat dieren doen; hun eigen behoeften vervullen. En de focus op betekenisvol is dan van een hogere orde, iets nobelers.

Dus, de volgende keer dat je jezelf opoffert voor een ander... denk dan niet dat er iets mis met je is omdat je je niet zo gelukkig voelt. Je doet iets betekenisvols en dat is waardevoller dan je op elk moment gelukkig voelen.

Met dank aan: NOAM nieuwsbrief maart 2014