Problemen, een onoverkomelijke berg?

Veel mensen hebben de indruk dat ze voor een berg problemen staan. Ze weten helemaal niet waar ze moeten beginnen om ze aan te pakken. Met het oog op deze situatie doet Jezus een mooie uitspraak: "Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: 'Kom van je plaats en stort je in zee,' en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren." (Markus 11, 23). Hiermee wil Jezus ons aansporen om te geloven.

Een berg is dikwijls een symbool van een onoverkomelijke hindernis. We hebben het over een 'berg werk' dat we moeten verzetten, over een 'berg post of tegenwoordig: email' op ons werk, over een 'berg moeilijkheden' die we moeten oplossen. Het symbool van de berg herinnert ons aan de onmogelijkheid om alles op te lossen wat van ons wordt geëist. Maar we moeten niet capituleren voor een berg. Integendeel, Jezus wijst ons op het geloof dat de berg in zee doet storten. Het geloof is als een wonder. Opeens is de berg er niet meer. We hebben nu ruim zicht en ruim baan om onze weg voort te zetten.

Het geloof is een nieuwe manier van kijken. Sommige mensen blijven stilstaan voor de berg, ze zijn gefixeerd op de vele problemen en blokkeren zo zichzelf. In het geloof overstijg je het niveau waarop de problemen zich opstapelen. Je ziet ze vanuit een hogere uitkijktoren, je ziet ze vanuit de optiek van God. En dan lijken de problemen opeens klein. Ze storten in als een berg. Dan blijf je niet voor de berg stilstaan, maar kun jij vol vertrouwen je weg voortzetten.

De problemen die jou de voet dwars zetten, maken je niet aan het schrikken. Het geloof helpt je ze te relativeren. Je stapt vol zelfvertrouwen op de problemen af. Dan worden ze dikwijls vanzelf kleiner. Ze beletten je niet meer te leven, maar wekken juist jouw geloof.

Met dank aan: Anselm Grün - In therapie bij Jezus, de helende kracht van bijbelse verhalen