Vier op tien Nederlanders heeft ruzie met familie

De laatste maand van het jaar staat in het teken van familie en gezelligheid. Tenminste... In de praktijk kom ik helaas andere verhalen tegen. En nu blijkt uit onderzoek van het Netwerk Notarissen zelfs bijna 40 procent van de Nederlanders ruzie te hebben met zijn familie en minimaal 1 familielid te hebben die hij of zij nooit meer spreekt. Vooral met broers en zussen (67%) is het contact verbroken. In de meeste gevallen is er een ruzie geweest (48%) of is het gezin uit elkaar gevallen nadat beide ouders zijn overleden (17%). Ruim 20% van de ouders heeft geen contact met 1 of meer kinderen en/of kleinkinderen. Schokkende cijfers!

Tom Rijken, christelijke mediator en predikant, ziet een direct verband tussen het stijgend aantal familieruzies en de secularisatie. Steeds meer mensen raken los van het kerkelijk erf en daarmee van Bijbelse waarden en normen als vergevingsgezindheid. We verleren het om elkaar te vergeven. Terwijl dat juist zo belangrijk is in de christelijke traditie. Mozes spreekt in de Tien Geboden over eerbied hebben voor je ouders. En Jezus leert ons bidden: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heel belangrijk want bij elke familieruzie spelen onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Een broer heeft bijvoorbeeld iets kwetsend gezegd tegen z'n zus. Zo'n uitspraak komt op een later moment terug. Vervelende zaken die in elke familie weleens gebeuren, worden vaak niet uitgepraat. We dragen de pijn daarvan met ons mee en geven die, vaak zonder dat we het zelf weten, weer door aan anderen. Wat ook niet meehelpt is de individualisering van onze Nederlandse samenleving. Iets wat ik leer door veel op te trekken met mensen uit andere culturen. Daar staat respect voor de oudere generaties op één; het is het allerbelangrijkst. Als vanzelf leer je dan je te schikken en de goede harmonie te bewaren. Terwijl als iedereen op zijn of haar strepen blijft staan de bom barst.

Ik wens iedereen harmonieuze, liefdevolle en in alle opzichten goede laatste dagen toe van het jaar 2014!