Kiezen voor het leven - Tegen een leven in sleur

Gebeden voor beslissingen - Anselm Grün

Barmhartige en goede God,

ik ben ontevreden met mijn leven.

Ik heb de indruk dat ik leef zonder echt te leven.

Ik heb het gevoel dat ik een einde moet maken aan de vrijblijvendheid, dat ik moet kiezen voor het leven. Ik laat alles open. Ik laat alles gebeuren.

Geef me uw heilige Geest, zodat ik elke dag opnieuw voor het leven kies.

Vandaag, op deze dag, wil ik voor het leven kiezen.

Ik wil mijn leven niet langer op zijn beloop laten, en door de omstandigheden en door anderen geleefd worden. Ik wil zelf leven.

Geef me ruggengraat, zodat ik eindelijk een keuze voor het leven maak.

Help me, zodat ik mijn leven in eigen handen neem en niet steeds wacht op anderen, totdat zij mijn problemen oplossen.

Laat me steeds opnieuw een keuze maken voor het leven en tegen de dood, tegen de routine, tegen het geprezen willen worden, zodat mijn leven gezegend wordt en ik zelf tot zegen ben voor anderen.

Amen