Voor vreugde kiezen - Tegen het geklaag


Gebed van Anselm Grün - uit: 'De moed om te beslissen'


Jezus Christus,

U hebt zo gesproken dat mensen in aanraking kwamen met de vreugde.

Ik zie overal het negatieve. Ik ben zo zwaarmoedig. Ik wacht steeds op het moment dat anderen me vrolijk maken, dat anderen zo veel van me houden dat ik me kan verheugen over hun liefde en hun aandacht. Maar ik merk dat ik me daardoor van anderen afhankelijk maak.

U heeft me een weg getoond, om te midden van alle droefheid te kiezen voor de vreugde en te midden van alle tranen te kiezen voor de lach.

Er zijn genoeg dingen waar ik blij mee kan zijn: mijn gezondheid, mijn lichaam, vrienden die me trouw zijn, de schoonheid van de natuur, de zonnige dag.

Maar ik sluit me af voor die vreugde. Ik zie steeds weer redenen om bedroefd te zijn en te klagen.

Ga voor mij staan, Jezus, en zeg tegen mij: “Kies het leven! Kies voor het geluk! De vreugde is in je. Het is aan jou om de vreugde, die op de grond van je ziel ligt, door mijn woorden, door de ervaringen in het dagelijks leven, door de mensen die je liefhebben, steeds hoger te laten opstijgen, totdat ze je hele bewustzijn doordringt.”

Ja, Heer, ik wil U vragen om mij in aanraking te brengen met de vreugde, die al in mij is, zodat ik elke dag opnieuw voor de vreugde kies.

Amen