De tweede duurzame geluksactiviteit is het cultiveren van optimisme. Bekijk het van de zonnige kant. Heb vertrouwen in de toekomst. God zegt in de bijbel: "Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven." (Jeremia 29:11)