Vierde geluksactiviteit volgens Sonja Lyubomirsky is vriendelijk zijn. Is fijn voor anderen (die het soms hard nodig hebben) maar ook voor jezelf. Je wordt er zelf dus ook gelukkiger van. Goedheid, onbaatzuchtig en vrijgevig zijn, meeleven met anderen, kortom: vriendelijke daden verrichten is waar het bij deze geluksactiviteit om draait.

"Wees vriendelijk tegen mensen die dat zelf niet zijn. Zij zijn degenen die dat het hardste nodig hebben."