Pesten - van basisschool tot bejaardenhuis

Pas gaf ik een hele dag een seminar over het onderwerp pesten. Pesten komt helaas vaker voor dan je denkt. Op school begint het al. Promotieonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen toonde begin dit jaar aan dat helaas leerkrachten vaak niet deskundig genoeg zijn om het pesten daadwerkelijk aan te pakken. Terwijl de rol van de leerkracht juist bepalend is voor het aantal gepeste kinderen in de klas. Een zorgelijke nieuwe ontwikkeling waar nog weinig onderzoek naar is gedaan is het cyberpesten. Heel ingrijpend want hierbij volgen de pesters je via je mobiel of computer overal en ben je zelfs thuis niet meer veilig. Pas werden we weer opgeschrikt door tieners die hiermee te maken hadden en hierdoor het leven niet meer aan konden. Maar ook op het werk komt pesten veel voor. Ruim een kwart van de mensen in Nederland is wel eens gepest door collega's of leidinggevenden. Afgelopen jaar waren dat een half miljoen werknemers. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte een campagne om het pesten op de werkvloer tegen te gaan. Ja, zelfs in het bejaardentehuis komt pesten nog voor. Het pesten heeft grote impact op de kinderen/mensen die het overkomt, maar ook op de pesters! Zowel gepesten als pesters hebben goede zorg en begeleiding nodig want de gevolgen kunnen de rest van hun leven ingrijpend beïnvloeden. Zoek hulp om het pesten te laten stoppen én om met de negatieve gevolgen ervan te leren dealen. Neem gerust contact op om hier verder over door te praten.