Big 5 Energiebronnen op het werk

Na een aantal blogs over stress nu de andere kant: wat geeft je energie in je werk?

De big 5 van energiebronnen op het werk zijn:
1) Coachend leiderschap - Leidinggevenden die werknemers op een vragende manier tegemoet treden en vragen 'Wat kan ik doen zodat jij je werk kunt doen?' zijn een belangrijke bron van energie. Aan de andere kant staat resultaat gericht management in de big 5 van werkstressoren! Targets zijn belangrijk, ze geven ook duidelijkheid. Het is belangrijk niet alleen daarvoor oog te hebben, maar ook voor de werknemer die het werk moet doen.
2) Autonomie - het eigen beslissingen kunnen nemen, flexibiliteit, thuiswerken zijn belangrijke energiebronnen waardoor mensen zich optimaal kunnen inzetten met meer energie en minder stress. Hoe meer autonomie, hoe langer mensen hun werk vol kunnen houden.
3) Bazensteun - Leidinggevenden die belangstelling hebben voor hun medewerkers, ze aandacht geven en steunen is een belangrijke bron van energie
4) Ontplooiingsmogelijkheden - mensen willen zich kunnen ontwikkelen, hebben een passende uitdaging nodig om prettig en vol energie te kunnen functioneren
5) Duidelijke beoordelingen - het beste is 3 gesprekken per jaar te hebben met medewerkers. In het eerste wordt besproken wat we gaan doen, het wordt vastgelegd en er wordt een budget vastgesteld. In een tweede gesprek kan worden geïnformeerd hoe het gaat en kan worden gezien of er bijsturing noodzakelijk is. In het derde gesprek kan gekeken worden wat er van geworden is.
In hoeverre zijn deze 5 energiebronnen aanwezig op jouw werk? Hoe kun je er meer van realiseren? Wat heb je daarvoor nodig? Maak er werk van! Om met de slogan van Precious Counselling & Coaching te spreken: je bent het waard!