Flow-ervaringen versterken

Een achtste duurzame geluksactiviteit is het vaker ervaren van flow. Flow is een toestand van intens verdiept zijn in en betrokken zijn bij het huidige moment. Van die momenten waarbij je de tijd helemaal vergeet. Meestal zijn het momenten waarin je een uitdaging te lijf gaat waarbij je je moet inspannen en je (al) je vaardigheden nodig hebt. Heb je van dat soort momenten? In je werk? Thuis? Hoe kun je deze ervaringen versterken? Wat is daar voor nodig?

 

Leren vergeven

Een zevende duurzame geluksactiviteit is het leren vergeven.

Met vergeving kun je de negatieve spiraal van wraak (en het de ander met hetzelfde kwaad vergelden) verbreken.

Vergeven is niet een enkele gebeurtenis, maar een proces.

Vergeven kan je eenzijdig doen (dus ook als de ander er niet voor openstaat).

Kijk eerst eerlijk naar je eigen aandeel.

Bepaal dan het aandeel van de dader.

Maak als het kan een heftig protest ("Dit had nooit mogen gebeuren!").

Bepaal wat je nodig hebt voor herstel van de relatie.

Communiceer dit aan de dader.

Laat de ander los; zet de ander vrij; geef (als je gelovig bent) het over in de handen van God.

"Vergeving is een gevangene vrijlaten en erachter komen dat jijzelf de gevangene was"

 

 

Leren omgaan met tegenvallers

Een zesde duurzame geluksactiviteit is het leren omgaan met teleurstellingen. Maar hoe doe je dat dan precies? Uit onderzoek blijkt dat het helpt om een netwerk van ondersteunende mensen om je heen te hebben. Het delen van je ervaringen en emoties, mondeling of schriftelijk, met begripvolle anderen helpt om ermee om te leren gaan. Het je isoleren en het voor jezelf houden werkt juist negatief. Dus voor de dag ermee! Erover praten en schrijven lucht echt op.

 

Sociale relaties koesteren

Een vijfde activiteit waarvan je duurzaam gelukkig wordt is het koesteren van sociale relaties. Neem tijd voor je partner, je familie en je vrienden en je zult merken hoe goed dat anderen én jezelf doet! Heb lief. Jaag de liefde na, staat er in de bijbel. Maak liefde tot je doel en prioriteit nummer 1. Veel geluk gewenst!

 

Vriendelijk zijn

Vierde geluksactiviteit volgens Sonja Lyubomirsky is vriendelijk zijn. Is fijn voor anderen (die het soms hard nodig hebben) maar ook voor jezelf. Je wordt er zelf dus ook gelukkiger van. Goedheid, onbaatzuchtig en vrijgevig zijn, meeleven met anderen, kortom: vriendelijke daden verrichten is waar het bij deze geluksactiviteit om draait.

"Wees vriendelijk tegen mensen die dat zelf niet zijn. Zij zijn degenen die dat het hardste nodig hebben."