Wees aardig voor jezelf - dat is prettig en gezond!

En... hoe gaat het met de goede voornemens? Ik hoorde pas dat sportscholen aan het begin van het jaar nieuwe apparaten huren voor 1 of 2 maanden. Daarna ebt de toestroom nieuwe klanten immers toch weer weg... Maar voordat je jezelf nu hevig gaat bekritiseren, lees eerst onderstaand artikel. Aardig zijn voor jezelf valt soms niet mee. Maar je kunt het wel leren. Je wordt er gelukkiger van en het is ook nog eens beter voor je gezondheid!

Vier op tien Nederlanders heeft ruzie met familie

De laatste maand van het jaar staat in het teken van familie en gezelligheid. Tenminste... In de praktijk kom ik helaas andere verhalen tegen. En nu blijkt uit onderzoek van het Netwerk Notarissen zelfs bijna 40 procent van de Nederlanders ruzie te hebben met zijn familie en minimaal 1 familielid te hebben die hij of zij nooit meer spreekt. Vooral met broers en zussen (67%) is het contact verbroken. In de meeste gevallen is er een ruzie geweest (48%) of is het gezin uit elkaar gevallen nadat beide ouders zijn overleden (17%). Ruim 20% van de ouders heeft geen contact met 1 of meer kinderen en/of kleinkinderen. Schokkende cijfers!

Tom Rijken, christelijke mediator en predikant, ziet een direct verband tussen het stijgend aantal familieruzies en de secularisatie. Steeds meer mensen raken los van het kerkelijk erf en daarmee van Bijbelse waarden en normen als vergevingsgezindheid. We verleren het om elkaar te vergeven. Terwijl dat juist zo belangrijk is in de christelijke traditie. Mozes spreekt in de Tien Geboden over eerbied hebben voor je ouders. En Jezus leert ons bidden: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heel belangrijk want bij elke familieruzie spelen onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Een broer heeft bijvoorbeeld iets kwetsend gezegd tegen z'n zus. Zo'n uitspraak komt op een later moment terug. Vervelende zaken die in elke familie weleens gebeuren, worden vaak niet uitgepraat. We dragen de pijn daarvan met ons mee en geven die, vaak zonder dat we het zelf weten, weer door aan anderen. Wat ook niet meehelpt is de individualisering van onze Nederlandse samenleving. Iets wat ik leer door veel op te trekken met mensen uit andere culturen. Daar staat respect voor de oudere generaties op één; het is het allerbelangrijkst. Als vanzelf leer je dan je te schikken en de goede harmonie te bewaren. Terwijl als iedereen op zijn of haar strepen blijft staan de bom barst.

Ik wens iedereen harmonieuze, liefdevolle en in alle opzichten goede laatste dagen toe van het jaar 2014!

Temperamentvolle kinderen

Er zijn kinderen die intenser, gevoeliger of eigenwijzer zijn dan het gemiddelde kind. Ze vallen op in een gezin, in de klas en daarbuiten. Eva Bronsveld schreef er een goed en praktisch boek over: Temperamentvolle kinderen - zo geef je het beste aan gevoelige, intense kinderen met een sterke wil.

Wat is werkdruk en werkstress?

We spreken van werkdruk wanneer de eisen die het werk stelt aan een medewerker niet in balans zijn met de mogelijkheden die een medewerker heeft om het werk goed uit te voeren (TNO, 2012). Een disbalans is altijd negatief. Het betekent dat het werk niet af komt of dat de kwaliteit niet in orde is. Daar hebben zowel werkgevers als werknemers last van. Bovendien kan werkdruk, als het te lang aanhoudt, uitmonden in werkstress, met mogelijk uitval en verzuim als gevolg.
Werkdruk kent verschillende oorzaken. Deze kunnen gelegen zijn in de inhoud van het werk, de context van het werk en de (regel)mogelijkheden van een werknemer om invloed uit te oefenen op het werk.

Bij het al dan niet ontstaan van werkdruk en werkstress speelt ook de sociale context van een werknemer een belangrijke rol. Dit betreft onder andere de ondersteuning van collega’s of leidinggevenden; intimidatie, discriminatie of agressie op het werk; en de balans tussen werk en privé.

Al deze factoren, inclusief werkdruk en werkstress, worden onder de noemer Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) geschaard.

Hoe zit het met jouw Psychosociale Arbeidsbelasting? Check je werkstress en trek op tijd aan de bel! Er is zeker van alles aan te doen. Meer weten? Neem contact op voor een gratis en vrijblijvende kennismaking of kom langs tijdens de Open Deuren Dag donderdag 6 november van 10-11 u en 20.30 - 21.30 u in de praktijkruimte van Precious Counselling & Coaching! Tot ziens!

Zie ook:

Check je werkstress

Wist je dat in Nederland 31% van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkdruk of werkstress? En dat 40% van de Nederlandse werknemers behoefte heeft aan aanvullende maatregelen tegen werkdruk en werkstress?

Lees er meer over op: http://www.campagne.arboineuropa.nl/werkdruk of doe de test op de Facebook 'Check je werkstress'-pagina!