Stop met navelstaren!

Van alle gedachten die we de hele dag door hebben gaan de meeste over onszelf. Zonde van de tijd!

'O nee, ik lig nog steeds wakker.' 'Ik heb vast iets verkeerds gezegd.' 'Waarom moet míj dat nou weer overkomen?' Van alle gedachten die door ons hoofd razen is een groot deel gewijd aan onszelf. We overpeinzen wat we meemaken, wat de toekomst ons zal brengen en of we wel de juiste keuzes hebben gemaakt. We analyseren ons gedrag, onze emoties en onze verlangens. Vooral als het leven niet loopt zoals we willen. Een vloek, noemt hoogleraar Mark Leary al die gedachten die we aan onszelf wijden. Natuurlijk heeft het vermogen om bewust over onszelf na te denken allerlei voordelen. Zo kunnen we daardoor onszelf beheersen, ons in anderen verplaatsen en problemen oplossen. Maar zo schrijft hij in zijn boek met de veelzeggende titel: The curse of the self, al die aan onszelf gewijde gedachten zijn ook onze grootste bron van ellende. Dat je beter niet te diep over jezelf na kunt denken betoogde ook de Hongaarse hoogleraar Mihaly Csikszentmihalyi. Volgens zijn bekende flow-theorie zijn we namelijk het gelukkigst als we helemaal opgaan in wat we doen, en juist niet bezig zijn met onszelf. Zoals het moment dat je op je ski's van een berg suist, of zo bevlogen aan een opdracht werkt dat de tijd voorbij vliegt. Als je jezelf vergeet dus. Stop dus met navelstaren en richt je op mensen/zaken om je heen. Ervaar of het helpt!

De slimste mensen leren het lastigst

De Amerikaanse bedrijfskundige Chris Argyris onderscheidt drie typen van leerprocessen:

1. Single-loop leren richt zich op het corrigeren van fouten: je herstelt wat je zojuist verkeerd hebt gedaan, en dat is dat. Professionals en managers zijn daar goed in. Ze lossen problemen op, vinden fouten in andermans processen en corrigeren die op basis van hun eigen normen.

2. Heel anders is het double-loop leren. Daarbij gaat het namelijk om het fundamenteel doordenken van de eigen bijdrage aan het geheel, de basisopvattingen en overtuigingen. Dat vraagt om het leren van fouten, een kritische zelfreflectie. Een "Hoe krijg ik het voor elkaar dat..."-houding.

3. Nog een niveau dieper spreken we over triple-loop leren. Die vorm van leren richt zich op de diepere drijfveren en belangrijke waarden.

Dankbaarheid

Op deze dankdag wat gedachten over dankbaarheid:

-Dankbaarheid is de moeder van alle deugden.
(Marcus Tullius Cicero, Romeins staatsman en schrijver 106 v.C. - 43 v.C.)

 

-Dankbaarheid is een bloemke dat in weinig hoven bloeit.
(Guido Gezelle, Vlaams dichter en schrijver 1830-1899)

 

-Ofschoon de mens van nature niet geneigd is tot dankbaarheid, voelt hij zich juist door de ondank van anderen dodelijker gekwetst dan door wat dan ook.
(Friedrich Hebbel, Duits schrijver 1816-1863)

Een leuke oefening voor vandaag: bedenk zoveel mogelijk dingen waar je dankbaar voor bent. En... hoe voelt dat? Als je gelovig bent: spreek je dankbaarheid uit naar God. Iedereen een goede dankdag gewenst!

Irritatie werkt als een boemerang

Soms vind je dat een ander echt te ver is gegaan en dat hij of zij excuses aan jou moet aanbieden. Maar het resultaat van deze opstelling is een uitvergroting van het conflict. Stel jezelf de volgende vragen: hoe belangrijk is de relatie voor jou? Waardoor zijn jullie ooit vrienden geworden? Als blijkt dat die ander nooit een vriend was of dat er nooit een goede relatie is geweest, vraag jezelf dan af of je je energie niet beter ergens anders in kunt steken.

Een betere toekomst

Omdat het verleden niet was zoals jij dat had gewild wil nog niet zeggen dat je toekomst niet beter kan zijn dan je je voor kunt stellen.